TERMENI FOLOSITI


Administrator judiciar

persoana fizica sau juridica, practician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnat sa exercite atributiile prevazute la art. 20 din legea 85/2006 privind insolventa, in perioada de observatie si pe durata procedurii de reorganizare.

Avocat

specialist in drept care apara acuzatii in fata justitiei si care acorda asistenta juridica celor interesati; aparator; persoana care reprezinta pe impricinati inaintea instantelor judecatoresti si care indeplineste unele dintre actele de procedura.

Bancar

care apartine bancii; capital ~ = capital banesc de care dispun bancile si din care se acorda imprumuturi cu dobanda.

Bursa

institutie unde se negociaza hartii de valoare si valute straine sau unde se desfasoara tranzactii de marfuri; piata capitalista care functioneaza permanent; unitate specifica economiei de piata, unde se negociaza si se incheie tranzactii privind marfuri, valori mobiliare, valute si devize, asigurari etc.

Cariera

profesiune, ocupatie; domeniu de activitate; etapa, treapta in ierarhia sociala sau profesionala.

Citatie

invitatie oficiala scrisa, prin care o persoana este chemata sa se infatiseze la o anumita data inaintea unei instante judecatoresti sau a unei autoritati; persoanele citate de organele judecatoresti pot avea calitatea de parat sau de martori.

Civil

privitor la cetatenii unui stat; referitor la raporturile juridice dintre cetateni. Drept civil = ramura a dreptului care se ocupa cu conditiile persoanelor, raporturile lor de familie si diferite legaturi juridice care dau nastere la drepturi, obligatii etc. Cod civil = totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile de drept civil; parte civila = partea care pretinde despagubiri pentru daunele suferite cu ocazia unei infractiuni.

Compensa

a (se) contabalasa, a (se) cumpani, a (se) echilibra, a precumpani, a (se) pondera, a da un echivalent, a despagubi.

Contract

acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri; din punct de vedere comercial, reprezinta un document de baza in incheierea tranzactiilor comerciale, si izvor de obligatii civile.

Contract de comision

contractul prin care o parte, numita comisionar, se obliga pe baza imputernicirii celeilalte parti, numita comitent, sa incheie anumite acte de comert, in nume propriu, dar pe seama comitentului, in schimbul unei remuneratii, numita comision.

Creanta

dreptul creditorului de a pretinde de la debitor sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva; act prin care se constata dreptul creditorului de a primi o suma de bani de la debitor.

Creantier

registru in care se tine evidenta creantelor; persoana care are de primit bani de la un datornic.

Credit

relatie (economica) baneasca ce se stabileste intre o persoana fizica sau juridica (creditor), care acorda un imprumut de bani sau care vinde marfuri sau servicii pe datorie, si o alta persoana fizica sau juridica (debitor), care primeste imprumutul sau cumpara pe datorie; imprumut acordat (cu titlu rambursabil si conditionat de obicei de plata unei dobanzi); creanta creditorului; obligatia (baneasca), datoria celui creditat; valoarea, suma de bani pe care creditorul o cedeaza cu titlu rambursabil debitorului; parte din dreapta a unui cont unde se inregistreaza sumele de bani.

Creditor

persoana fizica sau juridica ce detine un drept de creanta asupra averii debitorului si care a solicitat, in mod expres, instantei sa ii fie inregistrata creanta in tabelul definitiv de creante sau in tabelul definitiv consolidat de creante si care poate face dovada creantei sale fata de patrimoniul debitorului, in conditiile legii nr. 85/2006 privind insolventa; au calitatea de creditor, fara a depune personal declaratiile de creanta, salariatii debitorului.

Creditori chirografari

sunt creditorii debitorului care nu au constituite garantii fata de patrimoniul debitorului si care nu au privilegii insotite de drepturi de retentie, ale caror creante sunt curente la data deschiderii procedurii de insolventa, precum si creante noi, aferente activitatilor curente in perioada de observatie.

Curs

predare a unei materii de studiu sub forma unui ciclu de lectii sau de prelegeri; totalitatea orelor de program destinate acestei expuneri; ciclu de lectii tiparite, sapirografiate sau dactilografiate in volum (si servind ca manual); pret variabil, stabilit la bursa, cu care se cumpara si se vand valutele si hartiile de valoare; pret al unitatii monetare dintr-o tara, exprimat in unitatile banesti ale altei tari.

Datorie

suma de bani sau orice alt bun datorat cuiva; sarcina morala sau materiala obligatorie; indatorire; angajament; obligatie.

Debit

suma pe care cineva o datoreaza unei persoane (mai ales juridice) creditoare; rubrica din partea stanga a unui registru contabil, unde se inscriu veniturile si reducerile de pasiv (cheltuielile).

Debitor

persoana fizica sau juridica care datoreaza creditorului o anumita suma de bani, obligat sa efectueze in favoarea creditorului o prestatie care se refera la a da, a face sau a nu face ceva.

Evaziune

~ fiscala sustragere de la obligatiile fiscale; fuga de sub escorta sau din locuri de detentiune; evadare.

Executare

actiunea de a (se) executa si rezultatul ei; indeplinire, executie. executarea bugetului = adunarea veniturilor unui buget si folosirea acestora pentru acoperirea cheltuielilor aprobate in buget; indeplinire a unei obligatii (lege, contract, hotarare etc.) a unui organ de jurisdictie; executarea pedepsei = aducere la indeplinire a hotararii prin care cel trimis in judecata penala a suferit o condamnare.

Exigibil

suma a carei executare poate fi ceruta de indata de creditor.

Faliment

situatie de insolvabilitate a unui comerciant, industrias, constatata de o instanta judecatoreasca; stare a unui debitor care nu-si poate plati datoriile sau nu-si poate respecta angajamentele; esec complet; nereusita totala; fiasco.

Fisc

institutie de stat care stabileste si incaseaza contributiile catre stat, urmareste pe cei care nu si-au platit in termen aceste contributii.

Insolvent

care nu este solvabil, care nu-si poate plati datoriile, care se afla in situatia de insolvabilitate; nesolvabil; neplatnic; falimentar.

Investitor

intreprinzator; (cel) care face o investitie, care plaseaza un capital; persoana interesata in preluarea unei creante.

Job

slujbã, serviciu, afacere cu caracter privat sau oficial; lucrare plãtitã.

Jurist

specialist in stiinte juridice.

Lichidare

desfiintare; indeplinire a formelor si a lucrarilor in vederea incetarii definitive a activitatii unei intreprinderi.

Mandat comercial

contractul in temeiul caruia o persoana (mandator) se obliga sa incheie in numele si pe seama altei persoane care i-a dat imputernicirea (mandant) anumite acte juridice care pentru mandant sunt fapte de comert.

Ocupatie

indeletnicire, profesiune, meserie; preocupare, treaba.

Onorariu

suma oferita pentru un serviciu prestat de o persoana cu profesiunea libera (avocat, medic).

Organism

ceea ce se prezinta, organizatie.

Pecuniar

care tine de bani; propriu banilor; banesc.

Penal

care are un caracter represiv, care se ocupa de infractiuni si prevede pedepsele care trebuie aplicate. Drept penal = ramura a stiintei dreptului care se ocupa de normele juridice cu caracter represiv. Cod penal = ansamblu principalelor norme juridice care definesc infractiunile si stabilesc sanctionarea lor. Proces penal sau actiune penala = actiune in justitie pornita impotriva unui infractor cu scopul de a obtine pedepsirea lui potrivit legilor in vigoare. Fapt penal = infractiune. Sanctiune penala = pedeapsa prevazuta de legile penale. Clauza penala = clauza prin care partile unui contract evalueaza anticipat daunele ce se cuvin creditorului in caz de neexecutare, executarea cu intarziere sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale.

Piata

categorie economica a productiei de marfuri in care isi gaseste expresia, totalitatea relatiilor economice ce apar in procesul de vanzare-cumparare a marfurilor.

Preemtiune (drept de- )

privilegiu pe care il are cineva printr-un contract sau printr-o lege, la o vanzare-cumparare, de a fi, in conditii egale, cel preferat dintre mai multi cumparatori.

Prescriptie

obligatie, prevedere (impusa printr-o lege, printr-un regulament etc.); dispozitie legala in virtutea careia, dupa un anumit timp si in anumite conditii, se castiga ori se pierde un drept sau inceteaza efectele unei hotarari judecatoresti neexecutate.

Profesie

profesiune. ...

Profesiune

ocupatie, indeletnicire cu caracter permanent, pe care o exercita cineva in baza unei calificari corespunzatoare; complex de cunostinte teoretice si de deprinderi practice care definesc pregatirea cuiva; meserie.

Recuperare

recapatare, recastigare, redobandire, actiunea de a recupera si rezultatul ei;

Reglementare

a supune ceva unor norme sau unui regulament, a stabili raporturi legale, a legaliza; a pune in ordine.

Retroceda

a da cuiva inapoi un drept, un bun, un teritoriu etc. pe care acesta il cedase mai inainte; a face o retrocesiune.

Scadenta

termen de plata; expirare a datei la care trebuie onorata o datorie, o obligatie.

Scoala

institutie de invatamant public unde se predau elementele de baza ale principalelor discipline; activitate legata de aceasta institutie; invatamant; izvor, sursa de cunostinte; mijloc, sistem de instruire intr-un anumit doimeniu; experienta dobandita pe aceasta cale.

Societate

organizatie cu caracter (inter)national, obstesc etc. care are drept scop, promovarea unor idei sau actiuni de interes general; formatiune social-economica.

Somatie

ordin scris emanat de la o autoritate prin care se ordona cuiva sa execute (sau sa inceteze de a executa) o actiune; invitare, invitatie, somare.

Tranzactie

conventie intre doua sau mai multe parti, prin care se transmit anumite drepturi, se face un schimb comercial etc.; intelegere, invoiala, acord.

Valoare

insusire a unor obiecte, fenomene, fapte, idei de a corespunde trebuintelor sociale si idealurilor generate de acestea; suma calitatilor care dau pret unui obiect, unei fiinte, unui fenomen etc.; insemnatate, pret, merit; a valorifica ceea ce este important, valoros; eficiacitate, putere; atribut al produselor - marfa, respectiv al bunurilor care sunt produs al muncii, satisfac o anumita trebuinta sau sunt destinate schimbului, reprezentand munca sociala necesara pentru producerea lor; marime in bani reprezentand echivalentul pretului unei marfi, al unui cec, al unei actiuni etc. inscris (cec, cambie, obligatiune) reprezentand un drept in bani; rentabilitate, productivitate.

Valorificare

exploatare, fructificare, actiunea de a valorifica si rezultatul ei; punere in valoare, a scoate in evidenta valoarea unui lucru; a folosi in procesul de productie anumite materii prime care duc la realizarea unor produse de valoare mai mare, a schimba o hartie de valoare sau un obiect cu contravaloarea lui in bani.